bg single
خانه مقاله ها ترانزیشن چیست و کاربرد آن
product-introduction-image

ترانزیشن چیست و کاربرد آن

comment image 0 دیدگاه
comment image 31 تیر 1401

نویسنده : پشتیبان

دسته بندی : مقاله ها

با سلام به دوستان عزیز. امروز به بررسی افکت ترانزیشن و تعریف و کاربرد آن که هم در افترافکت و هم در پریمیر اهمیت بسیاری دارد می پردازیم.

آیا تاکنون به اهمیت استفاده از ویدیو در زندگی روزمره امروزی بشر فکر کرده‌اید؟ امروزه فیلم در حوزه‌های سرگرمی، آموزش و رسانه‌های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

امروزه در مدارس، دانشگاه‌ها و مشاغل استفاده مردم از از ویدیوهای بلند و کوتاه برای پر کردن اوقات فراغت خود بیشتر شده است. ترانزیشن یکی از ترفندهای ویرایش فیلم و عکس است که کمک شایانی به زیبایی هر چه بیشتر فیلم‌های شما می‌کند.

برای بالا رفتن سطح کارایی ویدیوها و همچنین زیبایی هرچه بیشتر آن‌ها باید آن‌ها را ویرایش کرد. در این مقاله به معرفی یکی از افکت‌های ویرایش فیلم یعنی transition خواهیم پرداخت.

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ چیست؟

ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺒﺎ رت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در تغییر ﺻﺤنه و ایجاد ارتباط به  وﯾﮋه از ﺻﺤﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳتفاده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن اﺳت . ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﺒﺎط چیزی جز ﺧﻂ ﺳﯿﺮ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺬاب وﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﭘﺮش در ذﻫﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ .

به عبارتی دیگر افکت تصویری که هنگام اتصال دو یا چند تکه فیلم به یکدیگر و تعویض دید تماشاگر به‌‌کار رفته را ترانزیشن گویند. در صورتی که قصد اتصال و یکی کردن چند ویدیو به یکدیگر را داشته باشید؛ باید از یکی از نرم‌‌افزارهای ویرایش ویدیو مانند افترافکت، پریمیر و… کمک بگیرید.

اما یکی کردن تصاویر بدون استفاده از افکت خاص، کیفیت فیلم نهایی شما را کاهش خواهد داد. برای اینکه فیلم زیبایی داشته باشید باید از افکت‌های مختلف استفاده کنید.

با استفاده از این ترفند تدوین ویدیو می‌توانید ترانزیشن‌‌های متنوع را در محل تلاقی یا چسباندن دو فیلم قرار دهید. انتخاب افکت متناسب با فضای ویدیو شما بسیار مهم بوده و در صورت انتخاب صحیح، با یک ویرایش اصولی امکان پوشش ضعف‌‌های مختلف ویدیو را خواهید داشت.

transition effects - ترانزیشن چیست و کاربرد آن

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺸﻦ:

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل از ﺻﺤﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮ آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻤﻬﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻢ  وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭘﺮش ﮐﻨد.

ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل و اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﺪن آن فیلم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد. زﯾﺮا داﺋﻤﺎ ذﻫﻨﺶ دﭼﺎر ﭘﺮش ﻣﯽ ﺷﻮد و او را از درﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاي ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ از اداﻣﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

تماشای فیلم‌های کوتاه و بلند مختلفی که در آن افکت‌های ویرایشی استفاده شده بسیار لذت‌‌بخش بوده و کیفیت ویدیو را افزایش خواهد داد. به‌‌کارگیری افکت‌ها و دیگر روش‌های ویراش ویدیو در نهایت به زیبایی فیلم کمک خواهند کرد.

تدوین فیلم در حوزه‌های مختلفی مانند: فیلم‌های عروسی، سینمایی، آموزشی و سرگرمی مثل: کلیپ اینستاگرامی کاربرد ویژه‌ای دارد.

تدوینگران برای ویرایش حرفه‌ای ویدیو باید در دوره‌های خاص شرکت کرده و نحوه کار با نرم‌افزارهای سیستمی مانند: پریمیر، افترافکت و نرم‌افزارهای موبایلی مثل: این شات را به‌‌صورت حرفه‌‌ای آموزش ببینند.

برای آشنایی جامع و به زبان فارسی نرم افزارهای ویرایش ویدیو می توانید روی آموزش پریمیر و آموزش افترافکت از مدرسه گرافیک پلاس کلیک کنید.

استفاده ترانزیشن یکی از روش‌های پرکاربرد برای ویرایش فیلم به شمار رفته و در سال‌های اخیر به تدوین‌‌گران جهت ساخت صحنه‌‌های دلخواه کمک شایانی نموده است. زمانی به اهمیت تدوین پی خواهید برد که به‌‌عنوان یک ادیتور فیلم ساعت‌‌ها مشغول به دیدن تصاویر بی‌‌کیفیت بپردازید!

افکت‌‌های مثل: ترانزیشن مانند یک عنصر نجات‌‌بخش به کمک تدوین‌‌گر آمده و ادیت فیلم را نجات خواهد داد. منتقدین حرفه‌‌ای سینما در کنار بررسی محتوای ساخته، بازیگران، دیالوگ، صدا و تصاویر به تدوین فیلم نیز توجه خاصی دارند.

video editor transitions 3 - ترانزیشن چیست و کاربرد آن

انواع ترانزیشن

ترانزیشن انواع مختلفی دارد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • Deep to black: اغلب ویدیوهای سینمایی و کلیپ‌‌های تبلیغاتی با تصویری سیاه آغاز شده و کم کم همه‌چیز واضح و روشن خواهد شد. این روش را فید به سیاه یا Deep to black می‌نامند. این افکت در فیلم‌های درام و صحنه‌‌های حساس کاربرد خاصی دارد.
  • Deep to white: در سوی دیگر ترنزیشن محو شونده سفید وجود دارد. این بار به جای سیاهی همه‌چیز با نور زیاد سفید آغاز خواهد شد. کاربرد اصلی این Transition شبیه‌سازی لحظات مثبت و انرژی‌بخش است.
  • دیزالو (Dissolve): نام دیگر این افکت، حل شونده است. در این افکت بخش‌های دو فیلم در تاریکی و روشنایی به نحوی همدیگر را پوشش خواهند داد. افکت Dissolve برای نشان دادن گذشت ماه‌ها، سال‌ها و ساعت‌ها در یک چشم به هم زدن استفاده خواهد شد.
  • فید رنگی (Fade Color): فید رنگی نیز مانند افکت محو شونده سیاه یا سفید رنگی وارد تصویر شده و دو ویدیو را به هم متصل می‌کند، این رنگ می‌تواند قرمز، نارنجی، زرد و یا هر رنگ دلخواهی باشد.

موارد مذکور از پرکاربردترین افکت‌هایی بوده و از آن‌‌ها در تدوین انواع ویدیوها کمک گرفته خواهد شد. سلیقه مخاطبین ویدیو به استفاده از Transition عادت کرده و تدوین‌‌گران با استفاده اصولی از این فاکتور، کیفیت کار خود را افزایش خواهند داد.

ترانزیشن افترافکت

افترافکت یکی از برنامه‌های نسبتاً جدید در صنعت فیلم و تصاویر متحرک به شمار رفته و از این برنامه در ویرایش ویدیو و کلیپ استفاده خواهد شد. در فیلم‌های مختلف هالیوودی مانند: اسپایدرمن، گلادیاتور، سامورایی و غیره از نرم‌‌افزار افترافکت به نحو احسنت استفاده شده است. برش ویدیو و چسباندن بخش‌های جدا از هم، مهم‌ترین کاربرد نرم‌‌افزارهای تدوین فیلم است.

ترانزیشن یکی از روش‌هایی است که به واسطه آن می‌توانید از افکت‌های مختلف استفاده کرده و فیلم‌ها را به هم بچسبانید. افتر افکت با دارا بودن Transitionهای متنوع امکان ایجاد یک ویرایش خاص را برای تدوین‌‌گر فراهم نموده است. توانایی تولید Transition دلخواه و اضافه نمودن ترنزیشن جدید به کتابخانه این نرم‌‌افزار از قدرت‌‌های ویژه افتر افکت است.

After Effects Transitions 22 - ترانزیشن چیست و کاربرد آن

ترانزیشن پریمیر

در صنعت فیلم و عکس از نرم‌افزارهای مختلفی برای ویرایش استفاده شده و هرکدام از این نرم‌افزارها قابلیت‌های مختلفی دارند. ادوب پریمیر یکی از نرم‌افزارهای کاربردی سیستمی برای ویرایش ویدیو به شمار می‌رود. از این برنامه پریمیر برای تدوین حرفه‌‌ای انواع فایل‌های ویدیوی از جمله فایل‌های تبلیغاتی، اینستاگرامی، تلویزیونی، عروسی و سینمایی استفاده خواهد شد.

ادوب پریمیر نیز به مانند افتر افکت قابلیت ساخت Transition اختصاصی و اضافه کردن ترنزیشن به مجموعه خود را دارد. در صورت نیاز به ترنزیشن‌‌های جدید می‌‌توانید از یکی از دو حالت ساخت یا افزودن افکت بهره ببرید. جهت آشنایی بیشتر با ادوب پریمیر و نحوه ساخت ترنزیشن جدید یا استفاده از ترانزیشن های آماده به مدرسه گرافیک مراجعه کنید.

maxresdefault - ترانزیشن چیست و کاربرد آن

 

منبع:

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام مدرسه گرافیک پلاس عضو شوید.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.

میانگین رتبه 3.5 / 5. تعداد رای: 2

کلمات کلیدی: _____
برای ارسال نظر باید ثبت نام / ورود به حساب کاربری کنید.
آخرین دیدگاه های شما
هنوز کسی نظری نداده ! تو اولین نفر باش

هر هفته بهترین مقالات و تخفیف های ویژه را ایمیل می کنیم. برای دریافت، به کلوپ ۲۰۰۰۰ نفری ما بپیوندید.جشواره فروش ویژه مدت محدود (تخفیف 80%)

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانبه!