bg single
خانه آموزش ها آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک
product-introduction-image

آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

comment image 0 دیدگاه
comment image 3 آبان 1399

نویسنده : پشتیبان

دسته بندی : آموزش ها, سالیدورک

با سلام به دوستان و علاقمندان به آموزش سالیدورک. با یک آموزش کوتاه تصویری دیگر در خدمتتون هستیم و می خواهیم گام به گام مدلسازی توپ فوتبال در سالیدورک را با هم بیاموزیم.

در این مطلب طرز مدل کردن یک توپ فوتبال با مدل شش ضلعی را در به شما آموزش می دهیم. مدل کردن چنین حجم های پیچیده ای کار با مدل های ساده تر را برای تان فوق العاده سریع و آسان می کند.

word image 3 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

روش کار

برو به File> New> Part

فایل را با نام روبرو ذخیره کنید Football.SLDPRT

یک اسکیچ دو بعدی ایجاد کنید

Top Plane را از Features tree انتخاب کنید و روی آیکن sketch کلیک کنید.

2 2 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به Tools > Sketch Entities > Polygon

پنج ضلعی را انتخاب کنید و یک پنج ضلعی مانند شکل ترسیم کنید.

ضلع عمودی آن را بصورت زیر ابعاد بدهید.

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی سمت عمودی کلیک کنید و طول ۵۰ میلی متر را تعیین کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

3 2 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به Tools > Sketch Entities > Polygon

یک پنج ضلعی دیگر هم مرکز ترسیم کنید

ضلع عمودی را مانند زیر اندازه گذاری کنید

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی خط عمودی کلیک کنید و طول ۱۰۰ میلی متر را تعیین کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

4 2 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

روی آیکن Close sketch کلیک کنید.

یک اسکیچ دوبعدی در سطح جلو (front plant) ایجاد کنید

قسمت front را از درخت feature انتخاب کنید و روی نماد اسکیچ کلیک کنید

برو به Tools> Entities Sketch> Centerline center line

مانند شکل خط عمودی را انتخاب کنید و یک خط مورب بکشید و دو خط مورب جوری که همدیگر را قطع کنند از گوشه های پنج ضلعی ها بکشید.

5 3 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی خط مورب کلیک کنید و طول ۵۰ میلیمتری را تعیین کنید.

روی Close Sketch close sketch کلیک کنید تا منطقه طراحی را ببندید.

یک Reference Plane ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Plane

بر روی هر دو خط کلیک کنید

خطوط انتخاب شده در برنگ بنفش و صورتی، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

6 4 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

یک طرح دو بعدبی در Plane1 ایجاد کنید

Plane1 را از درخت ویژگی انتخاب کنید و روی نماد طرح کلیک کنید

روی نماد Normal to کلیک کنید.

7 4 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به Tools > Sketch Entities > Polygon

چندضلعی را با ۶ ضلع به جای ۵ طراحی کنید.

کلید CTRL را نگه دارید، گوشه شش ضلعی و نقطه ۱ را انتخاب کنید

سپس یک رابطه coincident بین آنها اضافه کنید ( در قسمت خصوصیات باید این گزینه را انتخاب کنبد)

کلید CTRL را پایین نگه دارید، گوشه کنار شش ضلعی و نقطه ۲ را انتخاب کنید

سپس یک رابطه coincident بین آنها ایجاد کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

8 3 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

روی Close sketch کلیک کنید تا منطقه طرح را ببندید.

یک محور مرجع ایجاد کنید

برو به Insert> Geometry Reference> Axis

گزینه “Point and Face / Plane Point” را انتخاب کنید

روی نقطه مرکزی پنج ضلعی کلیک کنید و طرح بالا را انتخاب کنید.

9 2 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

یک محور برنگ زرد برجسته می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

10 2 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک محور مرجع دوم ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Axis

گزینه Point و Face / Plane را انتخاب کنید.

روی نقطه مرکزی شش ضلعی کلیک کنید و Plane1 را انتخاب کنید.

یک محور در زرد برجسته می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

11 2 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک نقطه مرجع ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Point

گزینه Intersection را انتخاب کنید.

روی Axis1 و Axis2 کلیک کنید تا نقطه تقاطع ایجاد کنید (Point1)

نقطه تقاطع در شکل بنفش است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده، برجسته می شود:

12 1 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

یک نقطه مرجع دوم ایجاد کنید.

برو به Insert> Geometry Reference> Point … Reference Point

گزینه Intersection را انتخاب کنید

روی Axis1 و Axis2 کلیک کنید تا نقطه تقاطع ایجاد کنید (Point2)

نقطه تقاطع در شکل بنفش است، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده، برجسته می شود:

13 2 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

ایجاد یک لفت

برو به Insert> Boss / Base> Loft

Sketch1 و Point1 را از درخت ویژگی انتخاب کنید

پروفیل های انتخاب شده یک هندسه مخروطی ایجاد می کنند، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

14 1 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به Insert> Boss / Base> Loft

Sketch2 و Point2 را از درخت ویژگی انتخاب کنید

پروفیل های انتخاب شده پروفیل های هندسی مخروطی را در منطقه مدل سازی ایجاد می کنند

در Property manager > Options

علامت انتخاب کادر Merge Results را همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است بردارید:

15 1 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک طرح دوبعدی در قسمت front plan ایجاد کنید.

قسمت front plan را از Features tree انتخاب کنید و کلیک کنید.

برو به Tools > Sketch Entities > Center Point Arc

یک چهارم دایره ای را به مرکز point 1 (نقطه ۱ یا نقطه ۲) ترسیم کنید.

برو به Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

روی قوس کلیک کنید و یک شعاع ۱۰۰ میلیمتری را برای آن مشخص کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

16 1 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به Tools> Entities Sketches> Offset

قوس را انتخاب کنید و یک افست خروجی به فاصله ۱۰ میلی متر را تعیین کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

17 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

در ادامه ی مدلسازی توپ فوتبال در سالیدورک برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

برو به: Insert> Surface> Revolve یا به طور مستقیم بر روی Revolved Surface کلیک کنید

به property manager بروید و محور یک محور دوران در قسمت revolution Axis انتخاب کنید

در بخش property manager پایین رفته و روی کادر انتخاب Solidworks Contour کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بازگشته و هر دو قوس را انتخاب کنید همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

18 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

از ابزار Cut With Surface بصورت زیر استفاده کنید

برو به Insert> Cut> With Surface :

سطح های لایت را منطقه مدل سازی انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است:

19 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به property manager و روی آیکن Flip direction کلیک کن

گزینه های دیگر به صورت پیش فرض باقی می ماند

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ابزار Cut With Surface بصورت زیر استفاده کنید

برو به Insert> Cut> With Surface …

سطح داخلی هایلایت از منطقه مدل سازی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

20 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

گزینه های دیگر به صورت پیش فرض باقی بماند

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

پوسته را بصورت زیر را بسازید

برو به Insert> Features> Shell

به property manager بروید و ضخامت پوسته را ۴ میلی متر تعیین کنید

به منطقه مدل سازی برگردید و وجه بالایی پنج ضلعی را انتخاب کنید

وجه انتخاب شده همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است آبی نشان داده شده است.

21 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

برو به Insert> Features> Shell

به property manager بروید و ضخامت پوسته را ۴ میلی متر تعیین کنید

به منطقه مدل سازی برگردید و وجه بالایی شش ضلعی را انتخاب کنید

وجه انتخاب شده همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است آبی نشان داده شده است.

22 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

در ادامه ی مدلسازی توپ فوتبال در سالیدورک از دستور فیلت بصورت زیر استفاده کنید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

پنج لبه داخلی بدنه پنچ ضلعی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

23 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتر تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

فیلت دیگری را بسازید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

شش لبه داخلی بدنه شش ضلعی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است

وجه انتخاب شده به رنگ آبی مشخص می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

24 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتر تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

فیلت دیگر را بسازید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

سطح تخت داخلی پنج ضلعی را انتخاب کنید

وجه انتخاب شده به رنگ آبی مشخص می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

25 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتری تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

فیلت دیگر را بسازید

برو به Insert> Features> Fillet / Round solids Fillet

سطح تخت داخلی شش ضلعی را انتخاب کنید

چهره انتخاب شده به رنگ آبی مشخص می شود، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

26 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

سپس در ادامه ی مدلسازی توپ فوتبال در سالیدورک به property manager بروید و شعاع Fillet را ۲ میلیمتری تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی Ok کلیک کنید.

یک الگوی دایره ای

برو به Insert > Pattern/Mirror > Circular Pattern

محور ۱ را به عنوان پارامتر مرجع جهت دهی، انتخاب کنید

تعداد موارد نمونه را ۵ و فاصله را برابر با ۳۶۰ درجه تعیین کنید

در قسمت property manager ، bodies را انتخاب کنید

در منطقه مدل سازی شش ضلعی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

27 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ابزار Move / Copy Body Tool استفاده کنید

برو به Insert> Features> Move / Copy

پنج ضلعی و شش ضلعی را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و گزینه کپی را فعال کنید و تعداد کپی نسخه ها را ۱ بنویسید

بدنه انتخاب شده با رنگ آبی رنگ نشان داده شده است که در تصویر زیر نشان داده شده است.

28 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

در پایین property manager و بر روی جعبه Rotate  کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بروید و Axis2 (محور ۲)را به عنوان محور مرجع انتخاب کنید

مقدار چرخش را در جعبه مقدار چرخش، ۱۲۰ درجه تعیین کنید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک الگوی دایره ای ایجاد کنید

برو به : Insert > Pattern/Mirror > Circular Pattern

Axis1 (محور ۱ ) را به عنوان پارامتر مرجع جهت انتخاب کنید

تعداد موارد نمونه را ۵ و فاصله را برابر با ۳۶۰ درجه تعیین کنید

برو property manager اموال، گزینه Bodies را انتخاب کنید

به قسمت مدلسازی بروید و بدنه کپی شده شش ضلعی و پنج ضلعی را انتخاب کنید

بدن انتخاب شده با رنگ آبی رنگ نشان داده شده است که در تصویر زیر نشان داده شده است.

29 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ویژگی Combine استفاده کنید

برو به Insert> Features> Combine :

شانزده قسمت موجود را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و روی افزودن کلیک کنید

30 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ابزار Move / Copy Body Tool استفاده کنید

برو به Insert> Features> Move / Copy

بدنه ترکیب شده را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و بر روی جعبه مرجع چرخش (rotate) کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بروید و Point1 یا Point2 را به عنوان مرجع چرخشی انتخاب کنید

مقدار چرخش را در اطراف محور X، Y و Z بصورت زیر اختصاص دهید

X = 0 درجه، Y = 0 درجه،Z = 180 درجه است.

31 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

سپس در ادامه ی مدلسازی توپ فوتبال در سالیدورک مقادیر دیگر را به صورت پیشفرض قرار دهید

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ویژگی ترکیب استفاده کنید

برو به Insert> Features> Combine Combine

هر دو قسمت ترکیبی را از منطقه مدل سازی انتخاب کنید

به property manager بروید و بر روی افزودن کلیک کنید.

32 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

یک طرح دوبعدی (اسکیچ)در Front Plane ایجاد کنید

قسمت Front Plane را از درخت ویژگی انتخاب کنید و روی علامت آن کلیک کنید

برو به : Tools > Sketch Entities > Center Point Arc

ترسیم یک نیمه دایره به مرکز نقطه ۱ (یا نقطه ۲)

برو به Tools> Entities Sketch> Center line center line

خط عمودی را بکشید تا نیم دایره را ببندید همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

33 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برو به : Tools> Dimensions> Solid Polygon tool

construction line را انتخاب کنید و طول آن را ۲۱۲٫۵۰mm را تعیین کنید

روی آیگن Close کلیک کنید تا اسکیچ را ببندید.

ایجاد یک سطح چرخشی

بروید Insert> Surface> Revolve

به property manager بروید و محور ۱ را به عنوان محور چرخش انتخاب کنید.

34 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

سپس در ادامه ی مدلسازی توپ فوتبال در سالیدورک برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

از ویژگی Split استفاده کنید

برو به Insert> Molds> Split

به property manager بروید و سپس وارد Trim Tools شوید

Surface Revolve2 را از درخت ویژگی ها انتخاب کنید

برو به Property manager > Target Bodies

به منطقه مدل سازی بروید و بدنه را انتخاب کنید (Combine2)

به گزینه Target Bodies برگردید و بر روی Cut bodies کلیک کنید تا آن را تقسیم کنید

برو به Property manager > Resulting Bodies

هر دو فایل را از کادر محاوره ای انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

35 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

ظاهر را تغییر دهید

برو به PhotoView 360 > Edit Appearance

به property manager بروید و روی کادر محاوره ای Selected Geometry راست کلیک کنید

برای پاک کردن کادر محاوره ای روی گزینه Clear Selections کلیک کنید

روی آیکن Select Bodies کلیک کنید

به منطقه مدل سازی بروید و منطقه داخلی را انتخاب کنید

برو به : Appearances (color) > Plastic > High Gloss > White High Gloss Plastic

به property manager بروید و رنگ نارنجی را انتخاب کنید، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

36 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

برای اعمال تغییرات، روی OK کلیک کنید.

برو به PhotoView 360 > Edit Appearance

به property manager بروید و روی جعبه محاوره ای Selected Geometry راست کلیک کنید

برای پاک کردن کادر محاوره ای روی گزینه Clear Selections کلیک کنید

روی آیکن Select Bodies کلیک کنید

به ناحیه مدل سازی بروید و قسمت بیرونی را انتخاب کنید

برو به:  Appearances (color) > Metal > Steel > Brushed Steel 

بر روی آیکون Brushed Steel دوبار کلیک کنید تا ظاهر انتخابی را اعمال کنید.

37 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

در آخرین مرحله از مدلسازی توپ فوتبال در سالیدورک برای تکمیل عملیات روی OK کلیک کنید.

برو به : View > Display

حالت   Shaded  و سپس Shadows In Shaded Mode  و سپس Ambient Occlusion را در صورت امکان انتخاب کنید.

شکل پایانی بصورت تصویر زیر نشان داده شده است.

38 - آموزش گام به گام مدلسازی یک توپ فوتبال در سالیدورک

منبع:

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام مدرسه گرافیک پلاس عضو شوید.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.

میانگین رتبه 0 / 5. تعداد رای: 0

کلمات کلیدی: __
برای ارسال نظر باید ثبت نام / ورود به حساب کاربری کنید.
آخرین دیدگاه های شما
هنوز کسی نظری نداده ! تو اولین نفر باش

هر هفته بهترین مقالات و تخفیف های ویژه را ایمیل می کنیم. برای دریافت، به کلوپ ۲۰۰۰۰ نفری ما بپیوندید.جشواره فروش ویژه مدت محدود (تخفیف 80%)

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانبه!